28-01-2017 CDA debat op vier

Bieden de verkiezingen een oplossing voor de verloren generatie?

Op zaterdagmorgen 28 januari gaat het CDA weer in debat bij ‘de beren’ op de markt.

Sluipender weg dreigt er een doemscenario voor de mensen die geboren zijn tussen 1950 en 1970. Ze zullen steeds langer moeten werken, terwijl er nauwelijks werk voor hen is. Dat betekent dat ze steeds vaker vanuit de werkloosheid het pensioen in gaan.

Er dreigt een tweedeling in onze samenleving. Enerzijds hen die al genieten van een doorgaans goed pensioen. Zij hebben er belang bij de werkenden zolang mogelijk te laten bijdragen aan het systeem.

De jongeren echter, zoeken (soms ongewenst) flexibel werk en regelen hun eigen pensioen wel. De mensen die nu 50 en 60 zijn, zitten vast in het systeem. Terwijl de arbeidsmarkt verandert en onze economie steeds meer gericht is op kennis en dienstverlening, verdwijnt gewoon productiewerk in steeds sneller tempo naar Oost-Europa of Azië. Er komt minder werk, terwijl er tegelijkertijd wel meer arbeidszoekenden bijkomen. De komende 24 jaar wordt de verloren generatie simpelweg verder geofferd aan ons demografische probleem. Oudere werknemers met een vaste aanstelling klemmen zich wanhopig vast aan hun baan. Tussen je 45ste en 70ste van baan veranderen, dan vraag je erom.

De grote vragen zijn dan ook: Kan de politiek daar wat aan doen? Gaat de politiek daar wat aan doen? En Hoe gaat ze dat dan doen? We vrezen dat het gewoon doormodderen wordt. Maar misschien komen we in het debat tot betere oplossingen

CDA-debat op vier: Zaterdagmorgen 28 januari 11.00 in de Beren

26-11-16 CDA debat op vier

Op 26 november houdt het CDA haar laatste debat van dit jaar.

Krimp en leegstand, hebben die wat met elkaar te maken is het onderwerp.

Hoewel Brabant niet een gekend krimpgebied is, merken we ook in Oosterhout de teruggang in het winkelaanbod. Osterhout krimpt dan (nog) niet, maar zal in de komende jaren ook niet bijzonder meer groeien. Het aantal geboorten neemt af, waardoor er ook in Oosterhout scholen moeten sluiten, dat leidt tot leegstand in de woonwijken. Soms worden die gaten opgevuld met woningen, soms zal dat niet altijd mogelijk zijn. Wat moet er straks gebeuren met Dommelbergen, waar het zwembad dicht is, de bibliotheek gesloten, de kerk wordt gesloten en het medisch centrum is verhuisd?

We hadden en hebben nog een aantrekkelijk winkelcentrum, maar steeds meer winkels zijn gesloten. Enerzijds komt dat door veranderd koopgedrag, de opkomst van het internet winkelen doet er zeker geen goed aan, wellicht was er hier en daar ook een teveel maar een bepaalde mate van verzadiging helpt ook niet echt.

Deze week kwam in het nieuws dat een groot aantal landbouwers geen opvolger meer heeft en het bedrijf zal sluiten, waardoor ook leegstand in het buitengebied zal ontstaan.

Kortom het CDA wil op zoek naar oorzaken en vooral naar oplossingen. Wat kunnen we eraan doen om Oosterhout een aantrekkelijke plaats te laten blijven om te komen wonen , te werken, recreëren en te winkelen?

Zaterdag 26 november om 11.00 uur in ‘de Beren

Schubert

De (open)factievergadering maandag 7 november

Beste belangstellenden van de open fractie,

Op 8 november bespreekt de gemeenteraad de begroting 2017. Deze vergadering is altijd een uitzondering op de reguliere vergadercyclus. Hoewel de begroting via de perspectiefnota en een proces van bezuinigingsrichtingen de afgelopen maanden en weken al in grote mate vast is komen te staan, willen we u de gelegenheid geven uw feedback te geven. Dat kan op maandag 7 november tijdens de fractievergadering. We bespreken die dag de bijdrage die we op 8 november in de raad willen laten horen.

De stukken kunt u downloaden/bekijken op deze pagina: http://ris.oosterhout.nl/meetings/08-nov-19-30?selected_topic_id=1829

De (open)factievergadering vindt maandag 7 november vanaf 19:30 uur plaats in de gebruikelijke vergaderruimte (kamer 5, bereikbaar via de achterkant van het stadhuis).

Met vriendelijke groet,

Fractie CDA Oosterhout

CDA debat op vier

Opnieuw gaat het CDA op de vierde zaterdag van de maand in debat met iedereen die dat wil.

De organisatoren hebben dit keer voor een zwaar onderwerp gekozen namelijk het kabinetsplan om levensbeëindiging bij een voltooid leven mogelijk te maken.

De plannen van Pia Dijkstra (D66) worden blijkbaar nu ook door de VVD van harte omarmd. Ookafbeelding1als je niet ongeneeslijk ziek bent, moet het mogelijk zijn met geneeskundige steun een einde aan je leven te maken. Hoe vrij willen we zijn, als je al geen medezeggenschap hebt gehad bij je geboorte, wil je dan wel zelf kunnen beslissen bij je dood? En wat als straks de ouderenzorg onbetaalbaar wordt, komt er dan een dwingend advies aan mensen ouder dan tachtig om toch eens na te denken over vrijwillige levensbeëindiging? Zeker ook gemakkelijk als je je niet hebt laten uitschrijven bij het systeem van donorregistratie, dan wordt een tijdige dood nog interessanter. Overigens gebruikt de mens in zijn laatste vijf levensjaren ongeveer net zoveel zorg als in zijn hele leven ervoor. Misschien ook een reden om er op tijd mee te stoppen?

Of zouden we misschien meer aandacht aan die oudere kunnen schenken, door al die gevallen van eenzaamheid aan te pakken. Misschien moeten we eens wat meer omzien naar elkaar en mensen in staat stellen waardevol te blijven. Vroeger was een oudere iemand die gerespecteerd werd, die om advies werd gevraagd, Nu is een oudere lastig, overbodig, nemen ze ruimte in en kosten ze ook nog eens heel veel geld, dat bij hun dood in het pensioenfonds blijft zitten en door de staat niet als AOW hoeft te worden uitbetaald.

Kortom een moeilijk discussie, waarbij mogelijk niet alleen de ethische kant van het probleem ter sprake zal komen.

Zaterdagmorgen 22 oktober om 11.00 bij ‘ De Beren‘ aan de Markt

Schubert