1. Werk – werk – werk! Onder andere door het vormen van een fonds voor behoud en uitbreiding van werkgelegenheid en het benoemen van een projectmanager arbeidsmarkt.
 2. Stimuleren van één BIZ (BedrijvenInvesteringsZone) voor alle bedrijventerreinen.
 3. Promotie van Winkelstad Oosterhout. O.a. door gratis Wifi in de binnenstad en het benoemen van een stadsmanager.
 4. Een actieplan Ondernemers-Onderwijs-Overheid voor betere aansluiting op de arbeidsmarkt.
 5. De agrarische sector de ruimte te geven om te ondernemen.
 6. Meer beroepsgericht en ook middelbaar onderwijs in Oosterhout.
 7. Verbetering van de verkeersveiligheid, door o.a. snelheidsbeperkende maatregelen in de woonwijken en aanpak kruispunt Trommelen.
 8. Aanleg van goede en veilige fietspaden: vooral van en naar scholen.
 9. Bevordering verkeersveiligheid in de wijken en bij scholen.
 10. Géén sprong over de A-27.
 11. Creëren woonzorgvoorzieningen in Dommelbergen en de kerkdorpen.
 12. Bouwen wat de markt vraagt.
 13. Sterk maken voor het behoud van het culturele erfgoed, zoals kerkgebouwen en andere monumenten.
 14. Het vooraf betrekken van inwoners bij de (her-) inrichting en het (groen)onderhoud van hun wijk.
 15. Aanleggen van goede speelvoorzieningen zoals bijvoorbeeld een trapveld in iedere wijk en kerkdorp.
 16. Bijdragen aan de veiligheid (voor kwetsbare groepen) door meer inbraak- en buurtpreventie.
 17. Daar waar mogelijk behouden van sociaal erfgoed zoals: ouderenzorg en ondersteuning in de wijk.
 18. Een solide en transparant financieel beleid.