CDA debat op vier

Opnieuw gaat het CDA op de vierde zaterdag van de maand in debat met iedereen die dat wil.

De organisatoren hebben dit keer voor een zwaar onderwerp gekozen namelijk het kabinetsplan om levensbeëindiging bij een voltooid leven mogelijk te maken.

De plannen van Pia Dijkstra (D66) worden blijkbaar nu ook door de VVD van harte omarmd. Ookafbeelding1als je niet ongeneeslijk ziek bent, moet het mogelijk zijn met geneeskundige steun een einde aan je leven te maken. Hoe vrij willen we zijn, als je al geen medezeggenschap hebt gehad bij je geboorte, wil je dan wel zelf kunnen beslissen bij je dood? En wat als straks de ouderenzorg onbetaalbaar wordt, komt er dan een dwingend advies aan mensen ouder dan tachtig om toch eens na te denken over vrijwillige levensbeëindiging? Zeker ook gemakkelijk als je je niet hebt laten uitschrijven bij het systeem van donorregistratie, dan wordt een tijdige dood nog interessanter. Overigens gebruikt de mens in zijn laatste vijf levensjaren ongeveer net zoveel zorg als in zijn hele leven ervoor. Misschien ook een reden om er op tijd mee te stoppen?

Of zouden we misschien meer aandacht aan die oudere kunnen schenken, door al die gevallen van eenzaamheid aan te pakken. Misschien moeten we eens wat meer omzien naar elkaar en mensen in staat stellen waardevol te blijven. Vroeger was een oudere iemand die gerespecteerd werd, die om advies werd gevraagd, Nu is een oudere lastig, overbodig, nemen ze ruimte in en kosten ze ook nog eens heel veel geld, dat bij hun dood in het pensioenfonds blijft zitten en door de staat niet als AOW hoeft te worden uitbetaald.

Kortom een moeilijk discussie, waarbij mogelijk niet alleen de ethische kant van het probleem ter sprake zal komen.

Zaterdagmorgen 22 oktober om 11.00 bij ‘ De Beren‘ aan de Markt

Schubert