Themabijeenkomst “Regie op je eigen leven tot aan het eind”

Op 5 oktober 2017 organiseert het  CDA Senioren Netwerk Breda

Wederom een Themabijeenkomst. Dit keer zal de bijeenkomst in het teken staan van de “regie op je eigen leven tot aan het eind”. Een thema, dat door de snelle vergrijzing van Nederland en de gewijzigde WMO voorzieningen binnen elke familie tot nadenken zou moeten stemmen.

Tijdens deze themabijeenkomst staan we stil bij de zaken die je,  als je ouder wordt in preventieve zin (ook al ben je daar nog niet aan toe) kunt regelen om de regie over je leven te blijven houden tot het eind. Vanuit verschillende invalshoeken zullen een aantal gastsprekers u meenemen en informeren. Hoe heeft u het geregeld? Of is deze uitnodiging misschien een eyeopener? Regie over het eigen leven waar je als ouderen en kinderen van ouderen bij stil moet staan!

Sprekers zijn o.a. een notaris die iets vertelt over het (levenseinde)testament, een bewindvoerder over de verschillende vormen van bewind voering, mentorschap bij begeleid wonen door een zorgbestuurder en een huis- en verpleeghuis arts die u informeren over de begeleiding naar of in de laatste levensfase. Deze avond zijn we te gast bij Stichting Zuylen uitvaartverzorging te Breda.

De bijeenkomst vindt plaats op 5 oktober 2017.

Tijd: 20:00 tot 22:30 uur inloop 19:30

Locatie: St “Zuylen” Tuinzigtlaan 11, 4813 XH Breda

 

Noteer deze datum alvast in uw agenda! Ook niet CDA leden en verwanten zijn van harte uitgenodigd. De officiële uitnodiging met het volledige programma zal begin september worden toegezonden. Aanmelden kan alvast via e-mail:  moniquevandevoorde@hotmail.com

CDA Senioren Netwerk Breda

24-6-2017 – CDA debat op vier

Op zaterdag 24 juni houdt het CDA Oosterhout, haar laatste debat voor de zomervakantie.

Dit keer zal Xander Teigeler op uitnodiging de inleiding verzorgen.

Xander is voorstander van een basisinkomen voor iedereen. Volgens hem  is er in de huidige economie te weinig werk, waardoor er voor grote groepen mensen ook te weinig inkomen is om mee te kunnen doen. Hij is voor  het creëren van een economie aan de onderkant, die gebaseerd is op wederkerigheid.

Op weg naar dat basisinkomen wil hij dat het mogelijk wordt dat iedereen  200 euro per maand kan bijverdienen , zonder gekort te worden. Dat zal leiden tot  meer bestedingen en economische groei

Xander  zal een en ander verder verduidelijken op zaterdagmorgen 24  juni om elf uur bij ‘ De beren’ op de Markt. Wie weet zijn we nog op tijd voordat er een nieuw kabinet is gevormd en kunnen Buma, Rutte en Pechtold zijn ideeën nog meenemen.

Schubert

 

22-04-2017 CDA debat op Vier

Zit Nederland in een identiteitscrisis?

Volgens sommige politici dreigt Nederland de joods-christelijke cultuur te verliezen.

Maar wat is die joods christelijke cultuur dan? Sinterklaasviering met zwarte Piet? Palmpasen met paashaantje en kruis? Een Kerstviering met stalletje van Bethlehem?

Wat blijft er nog over van onze identiteit als Christelijke natie?

Komen onze normen en waarden in het gedrang als we niet eer een christelijk land zijn ?

Waarop zijn die normen en waarden dan gebaseerd? Op de Bijbel?

Wie kent die Bijbel nog?

Zijn al die politici die zich zo druk maken over die joods- Christelijke identiteit niet een beetje hypocriet, want de werkelijke waarden en normen uit de Bijbel gaan over gij zult niet stelen, niet liegen, geen overspel plegen, God liefhebben boven alles. Die gaan over verdraagzaamheid, over vergeven en over delen en niet over uiterlijkheden als symbolen voor iets, waaraan we blijkbaar gehecht zijn.

De Bijbel gaat over het welkom heten van de vreemdeling, het gaat over gastvrij zijn en je huis open stellen. Als we dat de normen en waarden noemen van ons land, dan zijn we inderdaad die normen en waarden behoorlijk aan het kwijtraken.

Het CDA debat op 22 april wil hierover gaan, zaterdag bij de Beren op de markt om 11.00 uur

SchuBert

Het DNA van een illusie

In de verkiezingstijd heb ik de pen maar laten rusten. Voordat je er erg in hebt, loop je de landelijke campagne voor de voeten met een afwijkend standpunt. De stilte was trouwens lastig vol te houden. De partij-woordvoerder sprong nogal eens naar rechts. De schooldag beginnen met het zingen van het Wilhelmus en het inleveren van het Argentijnse paspoort van prinses Maxima riepen om een verstandige reactie. Maar goed, ik heb gezwegen. Ook al omdat ik soms wat onverstandig uit de hoek kan komen.

In 2007 haalde onze prinses het nieuws door haar opmerking dat dé Nederlandse identiteit niet bestaat, net zoals de Argentijnse trouwens. Van mij mag ze haar twee paspoorten houden, of meer nog, zij mag er nog één bij krijgen, bijvoorbeeld het Europese paspoort. Of denk nog verder, aan de hand van de uitspraak van Wibaut: ‘Er is maar een volk: de mensheid’.
Ondanks haar verstandige opmerking dat de menselijke identiteit niet te stollen is in een pasfoto, gaan in onze dagen tal van landen, steden, mensen op zoek naar hun ‘DNA’. Zij doen dat nogal eens met verdachte motieven, vrees voor vreemdelingen bijvoorbeeld, of vrees voor verlies van macht. Het populisme schreeuwt luidkeels om de bevestiging van iets dat niet bestaat: de identiteit van het eigen volk, het DNA van een illusie.

Wie of wat wij zijn, verandert voortdurend. Van binnen bij ons en bij iedere mens houdt het niet op te borrelen en te gisten, door het verwerken van ons verdriet of van onze vreugde, van stress en van weet ik al niet meer, en, bovendien, doordat ook alles om ons heen verandert, zijn we vandaag niet meer die we gisteren waren.

Oosterhout zoekt dit jaar zijn DNA om, zoals de burgemeester in zijn Nieuwjaarsrede verwoordde, ‘een toekomstplan te kunnen opstellen’. Prompt kwam even later in het jaar ‘Bombast’ warempel al met een bombastisch antwoord: het alles verklarende verhaal over de oorsprong van het Oosterhoutse DNA, dat verklaart waarom wij Oosterhouters doen wat we doen en zijn wie we zijn!

Dat je in carnavaleske sferen een romantisch alibi zoekt om te feesten en het volksfeest van Vastenavond wil promoten, vind ik lof verdienen. Geen kwaad woord daarover. Maar ga nou niet met onderzoeksbureaus en daarbij komende kosten serieus zoeken naar iets, waarvan je na enig nadenken weet dat het niet bestaat. Dat is gevaarlijk, dat is steun zoeken in een illusie.
De Oosterhouter is mens zoals alle mensen. Je ware wezen onttrekt zich aan vastlegging, het schuilt in de smeltkroes van je gevoelens en je verstand, van je heden en je verleden, van je verlangens en ambities. Niet te grijpen, altijd veranderend, voortdurend groeiend, meereizend met de altijd veranderende mogelijkheden die zich aandienen. Als de Oosterhouters zo zijn, waarom zou Oosterhout dan anders zijn? Doen wij er daarom niet veel beter aan om zelf eens te proberen, zonder wat voor DNA zoektocht dan ook, met een stevige en inspirerende visie te komen?

Van Oosterhout, als bonte verzameling van mensen en gedoe, is misschien wel een soort foto te maken, een bevroren flits, kort als de sluitertijd. Het onderzoekbureau en zijn personeel, dat ook verder moet leven, gaat natuurlijk zijn best doen om er iets van te maken: veel teruglezen, praten met Jan en alleman, een concept opstellen, en, omdat zij van buiten komen en onzeker zijn, willen zij dan ook nog eerst van onszelf horen wat wij over onszelf willen horen. Daartoe bespreekt het bureau het concept met verstandige Oosterhouters, zodat het straks onszelf kan presenteren in de door onszelf verlangde statiefoto. Wij zullen heel mooi op die foto staan, want wij gaan het eindrapport betalen. Maar het is niet onwaarschijnlijk dat straks in een voetnoot van het rapport staat dat, alle goede bedoelingen ten spijt, ons DNA onvindbaar is gebleken.

Anton Kamps