22-04-2017 CDA debat op Vier

Zit Nederland in een identiteitscrisis?

Volgens sommige politici dreigt Nederland de joods-christelijke cultuur te verliezen.

Maar wat is die joods christelijke cultuur dan? Sinterklaasviering met zwarte Piet? Palmpasen met paashaantje en kruis? Een Kerstviering met stalletje van Bethlehem?

Wat blijft er nog over van onze identiteit als Christelijke natie?

Komen onze normen en waarden in het gedrang als we niet eer een christelijk land zijn ?

Waarop zijn die normen en waarden dan gebaseerd? Op de Bijbel?

Wie kent die Bijbel nog?

Zijn al die politici die zich zo druk maken over die joods- Christelijke identiteit niet een beetje hypocriet, want de werkelijke waarden en normen uit de Bijbel gaan over gij zult niet stelen, niet liegen, geen overspel plegen, God liefhebben boven alles. Die gaan over verdraagzaamheid, over vergeven en over delen en niet over uiterlijkheden als symbolen voor iets, waaraan we blijkbaar gehecht zijn.

De Bijbel gaat over het welkom heten van de vreemdeling, het gaat over gastvrij zijn en je huis open stellen. Als we dat de normen en waarden noemen van ons land, dan zijn we inderdaad die normen en waarden behoorlijk aan het kwijtraken.

Het CDA debat op 22 april wil hierover gaan, zaterdag bij de Beren op de markt om 11.00 uur

SchuBert