Aankondiging Regionale Bijeenkomst 16 september

Op 16 september organiseren wij: CDA Oosterhout tezamen met omliggende afdelingen, een bijeenkomst over regionale samenwerking. We beginnen met de ervaringen opgedaan op provinciaal niveau en reflecteren dit aan CDA uitgangspunten. Na een pauze wordt er aan de hand van actuele samenwerkingsverbanden inzicht gegeven over hoe het een en ander nu in de praktijk werkt. Na afloop van de presentaties is er in informele sfeer gelegenheid om met de sprekers van gedachten te wisselen en kan er natuurlijk aandacht aan het persoonlijke netwerk besteedt worden. Om 23:00 uur wordt de bijeenkomst afgesloten.

150916 CDA Regionale Samenwerking

Uitnodiging informatie/ discussie middag Basisinkomen

Beste CDA-ers,

Enige tijd geleden hebben we op de 3de zaterdag van de maand gedebatteerd over het basisinkomen. Dat werd een levendig debat en dit inspireerde het raadslid Marleen Hemmer van D66 om het debat wat meer Oosterhout breed op te zetten, dit zal op 12 september om 14.30 in de Kloek plaatsvinden. Het is de 2de zaterdag en niet in Broeder Beer maar dit debat zal in september in de plaats komen van het debat op drie.

Lees meer

CDA Brabant zoekt nieuwe voorzitter

CDA BrabantGeachte leden,

Zoals u wellicht gehoord heeft, is het CDA Brabant op zoek naar een nieuwe voorzitter. De termijn van de huidige voorzitter, Wil van der Kruijs, loopt in november af en hij heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Via deze weg treft u de oproep van het CDA Brabant bestuur voor een nieuwe voorzitter en de profielschets die te bekijken is via hun website: https://www.cda.nl/en/noord-brabant/actueel/toon/cda-brabant-zoekt-nieuwe-voorzitter/. Eind augustus volgt een extra nieuwsbrief aan alle leden en geïnteresseerden aangaande dit onderwerp.