email banner

Hierbij meld ik:mij aan voor de bijeenkomst "Regionale Samenwerking" die op 16 september as in de Warande gehouden zal gaan worden.

Mochten zich onvoorziene omstandigheden voordoen, waardoor de bijeenkomst onverhoopt door de organisatie afgelast zou kunnen moeten worden, dan geef ik hierbij toestemming om mij via SMS hiervan op het volgende GSM nummer in kennis te stellen: